Konsultatsioonid

Nõustamine

Strateegiline planeerimine

kosnultantPõhjalik strateegia on organisatsiooni eduka toimimise eelduseks. Sageli jääb selle koostamine või uuendamine igapäevase töö varju. Lisaks sellele võib tulevaste eesmärkide ja mõju kavandamine osutuda suhteliselt keeruliseks.

Strateegilise planeerimise konsultatsiooni tulemusena kootame koostöös kliendiga organisatsiooni hetkeolukorra analüüsi ning tulevikku vaatavat arengu- ja tegevuskava.

Strateegilise planeerimise konsultatsiooni sisu ja fookus kujuneb kliendi vajaduse: üldiselt vaatleme organisatsiooni kõiki funktsioone tervikuna, kuid juhul, kui selguvad konkreetsed „valukohad“, on võimalik keskenduda just neile. Näiteks saab suunata tähelepanu meeskonnajuhtimisele, turundusele ja kommunikatsioonile või teenusedisainile.

Nõustamisel kasutatakse organisatsioonidisaini meetodeid.

Strateegiapäeva läbiviimine

Workshop / töötuba

Strateegiapäev on vajalik siis, kui organisatsioon ei soovi kaasata välist konsultanti pikaajaliselt. Strateegiapäeva raames on konsultandi peamine ülesanne küsida õigeid küsimusi ja toetada meeskonna arutelu viisil, mille tulemusena selgub edasise tegevuse / arengu suund ning tekib motivatsioon selles suunas liikumiseks.

Strateegiapäevi on võimalik fokusseerida järgmistele teemadele:

  • turundus
  • teenusedisain
  • vastutustundlik ettevõtlus (äriettevõtetele)
  • organisatsiooni rahastamismudel (mittetulundusühingutele)

Strateegiapäeva on võimalik kombineerida ka koolituspokkidega. 


Soovid teada, kuidas saaks konsultatsioon või strateegiapäev
Sinu organisatsiooni arengut toetada?

Küsi pakkumist