Koolitused

 

ProjektidisainPROJEKTIKOOLITUSED

Mittetulundussektori organisatsioonide tegevus (ja ka rahastus) on suures osas projektipõhine. Selle tõttu on projektikoolitused olulisel kohal.

Pakume projektikoolitusi kahes erinevas variandis: projekti disaini töötuba (ka äriettevõttele) ja rahataotluse koostamise koolitus (eelkõige vabaühendustele).

Loe projektikoolituste kohta lähemalt.


organisatsioonidisainORGANISATSIOONIDISAIN

Strateegia on hädavajalik igale organisatsioonile. Tihti on aga vabaühenduse või ettevõtte võtmeisikuteks loovad ja energilised inimesed, kellele jaoks  on traditsioonilised strateegia loomise- ja planeerimismetoodikad kuivad ja igavad.

Sellisel juhul on suurepäraseks lahenduseks organisatsioonidisaini meetodeid.

Loe organisatsioonidisaini kohta lähemalt.


TURUNDUSKOOLITUS

Ettevõtte või vabaühenduse tegevuse edu sõltub suurel määral sellest, kui nähtav ta on välismaailmale. Kuna sotsiaalset mõju loovate organisatsioonide tegevuse iseloom erineb märkimisväärselt tavapärase ettevõtte omast, siis on “hingega turundusel” omad eripärad. Peale selle peab selline organisatsioon arvestama tihti ka turunduseelarve piirangutega. Samas on just sotsiaalset mõju looval organisatsioonil suurem potentsiaal sisuturunduses ja rohkem võimalusi pildile saada.

Loe turunduskoolituse kohta lähemalt.


KONSULTATSIOONID

Kahtled, kas koolitus annab organisatsioonile piisava arengutõuke? Või ei ole Su organisatsioon piisavalt suur, et tellida sisekoolitus?

Tõepoolest, mõnel juhul on mõtekam teostada organisatsiooni hetkeolukorra analüüs ja arengusuundade kaardistamine hoopis konsultatsiooniprotsessi raames.

Uuri nõustamise kohta lähemalt siit.


Ei leidnud loetelust sobivat koolitust? Võta ühendust ja küsi just Sinu organisatsiooni jaoks loodud personaliseeritud kooltituskava.

Küsi pakkumist