Organisatsioonidisain

Organisatsioonidisain3

Organisatsioonimudeli tahvel – peamine organisatsioonidisaini koolituse tööriist

Organisatsioonidisain oma olemuselt on strateegiline planeerimine, mis toetub disainmõtlemise põhimõtetele. See tähendab, et mõeldakse läbi samu elemente, mis tavapärase strateegilise planeerimise protsessi käigus: eesmärkidest organisatsiooni struktuurini, kuid seda tavapärasest erineval moel.

Disainmõtlemine on suunatud lahendustele ja kasutab palju mõtete visualiseerimist. Üheks oluliseks tööriistaks mida koolitusel kasutame, on organisatsioonimudeli tahvel.

Koolituse lõppedes on organisatsioonil olemas strateegiline plaan ja selge arusaam, miks ja kuidas oma tööga jätkata.

Koolitusel on kaks sihtrühma:

esiteks on see koolitus mõeldud neile, kes on oma tegevust alles alustamas ning soovib oma pikaajalist nägemust ja teekonda suurte saavutusteni hoolega läbi mõelda;

teiseks sobib koolitus hästi ka neile, kes juba aktiivselt tegutsevad, kuid sooviksid oma tegevusele ja tulevikuplaanid värske pilguga üle vaadata.

Koolituse mahuks on 16 akadeemilist tundi. Organisatsioonisiseselt saab põhjalikuma strateegia koostamiseks valida 24 tunnise koolituse.

Soovid organisatsioonidisaini koolitust oma organisatsioonile?

Küsi pakkumist