Lo Rihvk, BDA Consulting partner ja tegevjuht


Jana on minu jaoks suurepärane leid. Ta on karismaatiline, üllatav ja inspireeriv esineja. Janal on palju isiklikke lugusid ja näiteid, mida publikuga jagada ja millest kõigil on õppida.

On vähe inimesi, kes suudavad rääkida innovatsioonist ja teenusedisainist nii sisukalt, veenvalt ja praktiliselt.